axial

axial là gì? Ý nghĩa của từ axial (thuộc) trục

  • axial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ axial là gì ?
  • axial là gì trong toán học ?
  • axial dịch
  • axial dictionary
  • axial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ axial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ axial trong toán học
  • axial tiếng việt là gì ?
  • What is axial in english ?