automorphic

automorphic là gì? Ý nghĩa của từ automorphic tự đẳng cấu

  • automorphic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ automorphic là gì ?
  • automorphic là gì trong toán học ?
  • automorphic dịch
  • automorphic dictionary
  • automorphic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ automorphic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ automorphic trong toán học
  • automorphic tiếng việt là gì ?
  • What is automorphic in english ?