asymmetry

asymmetry là gì? Ý nghĩa của từ asymmetry tính không đối xứng

  • asymmetry là gì ?

  • Ý nghĩa của từ asymmetry là gì ?
  • asymmetry là gì trong toán học ?
  • asymmetry dịch
  • asymmetry dictionary
  • asymmetry là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ asymmetry trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ asymmetry trong toán học
  • asymmetry tiếng việt là gì ?
  • What is asymmetry in english ?