astrophysical

astrophysical là gì? Ý nghĩa của từ astrophysical (thuộc) vật lý thiên thể

  • astrophysical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ astrophysical là gì ?
  • astrophysical là gì trong toán học ?
  • astrophysical dịch
  • astrophysical dictionary
  • astrophysical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ astrophysical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ astrophysical trong toán học
  • astrophysical tiếng việt là gì ?
  • What is astrophysical in english ?