assumption diagram

assumption diagram là gì? Ý nghĩa của từ assumption diagram sơ đồ cơ sở

  • assumption diagram là gì ?

  • Ý nghĩa của từ assumption diagram là gì ?
  • assumption diagram là gì trong toán học ?
  • assumption diagram dịch
  • assumption diagram dictionary
  • assumption diagram là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ assumption diagram trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ assumption diagram trong toán học
  • assumption diagram tiếng việt là gì ?
  • What is assumption diagram in english ?