assumed

assumed là gì? Ý nghĩa của từ assumed giả định

  • assumed là gì ?

  • Ý nghĩa của từ assumed là gì ?
  • assumed là gì trong toán học ?
  • assumed dịch
  • assumed dictionary
  • assumed là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ assumed trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ assumed trong toán học
  • assumed tiếng việt là gì ?
  • What is assumed in english ?