assume

assume là gì? Ý nghĩa của từ assume giả thiết; thừa nhận

  • assume là gì ?

  • Ý nghĩa của từ assume là gì ?
  • assume là gì trong toán học ?
  • assume dịch
  • assume dictionary
  • assume là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ assume trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ assume trong toán học
  • assume tiếng việt là gì ?
  • What is assume in english ?