assertion

assertion là gì? Ý nghĩa của từ assertion sự khẳng định, điều quyết đoán

  • assertion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ assertion là gì ?
  • assertion là gì trong toán học ?
  • assertion dịch
  • assertion dictionary
  • assertion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ assertion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ assertion trong toán học
  • assertion tiếng việt là gì ?
  • What is assertion in english ?