applied

applied là gì? Ý nghĩa của từ applied được ứng dụng

  • applied là gì ?

  • Ý nghĩa của từ applied là gì ?
  • applied là gì trong toán học ?
  • applied dịch
  • applied dictionary
  • applied là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ applied trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ applied trong toán học
  • applied tiếng việt là gì ?
  • What is applied in english ?