apical angle

apical angle là gì? Ý nghĩa của từ apical angle góc ở đỉnh

  • apical angle là gì ?

  • Ý nghĩa của từ apical angle là gì ?
  • apical angle là gì trong toán học ?
  • apical angle dịch
  • apical angle dictionary
  • apical angle là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ apical angle trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ apical angle trong toán học
  • apical angle tiếng việt là gì ?
  • What is apical angle in english ?