aperiodic state

aperiodic state là gì? Ý nghĩa của từ aperiodic state trạng thái không tuần hoàn

  • aperiodic state là gì ?

  • Ý nghĩa của từ aperiodic state là gì ?
  • aperiodic state là gì trong toán học ?
  • aperiodic state dịch
  • aperiodic state dictionary
  • aperiodic state là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ aperiodic state trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ aperiodic state trong toán học
  • aperiodic state tiếng việt là gì ?
  • What is aperiodic state in english ?