aperiodic

aperiodic là gì? Ý nghĩa của từ aperiodic không tuần hoàn

  • aperiodic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ aperiodic là gì ?
  • aperiodic là gì trong toán học ?
  • aperiodic dịch
  • aperiodic dictionary
  • aperiodic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ aperiodic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ aperiodic trong toán học
  • aperiodic tiếng việt là gì ?
  • What is aperiodic in english ?