antipodal

antipodal là gì? Ý nghĩa của từ antipodal đs.xuyên tâm đối, đối xứng qua tâm

  • antipodal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ antipodal là gì ?
  • antipodal là gì trong toán học ?
  • antipodal dịch
  • antipodal dictionary
  • antipodal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ antipodal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ antipodal trong toán học
  • antipodal tiếng việt là gì ?
  • What is antipodal in english ?