antiderivative

antiderivative là gì? Ý nghĩa của từ antiderivative nguyên hàm, tích phân không định hạng

  • antiderivative là gì ?

  • Ý nghĩa của từ antiderivative là gì ?
  • antiderivative là gì trong toán học ?
  • antiderivative dịch
  • antiderivative dictionary
  • antiderivative là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ antiderivative trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ antiderivative trong toán học
  • antiderivative tiếng việt là gì ?
  • What is antiderivative in english ?