antecedence

antecedence là gì? Ý nghĩa của từ antecedence log. tiền kiện

  • antecedence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ antecedence là gì ?
  • antecedence là gì trong toán học ?
  • antecedence dịch
  • antecedence dictionary
  • antecedence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ antecedence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ antecedence trong toán học
  • antecedence tiếng việt là gì ?
  • What is antecedence in english ?