anomalous

anomalous là gì? Ý nghĩa của từ anomalous dị thường, bất thường

  • anomalous là gì ?

  • Ý nghĩa của từ anomalous là gì ?
  • anomalous là gì trong toán học ?
  • anomalous dịch
  • anomalous dictionary
  • anomalous là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ anomalous trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ anomalous trong toán học
  • anomalous tiếng việt là gì ?
  • What is anomalous in english ?