anomalistic

anomalistic là gì? Ý nghĩa của từ anomalistic dị thường, phi lý

  • anomalistic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ anomalistic là gì ?
  • anomalistic là gì trong toán học ?
  • anomalistic dịch
  • anomalistic dictionary
  • anomalistic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ anomalistic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ anomalistic trong toán học
  • anomalistic tiếng việt là gì ?
  • What is anomalistic in english ?