annulus

annulus là gì? Ý nghĩa của từ annulus hình khuyên

  • annulus là gì ?

  • Ý nghĩa của từ annulus là gì ?
  • annulus là gì trong toán học ?
  • annulus dịch
  • annulus dictionary
  • annulus là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ annulus trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ annulus trong toán học
  • annulus tiếng việt là gì ?
  • What is annulus in english ?