annular

annular là gì? Ý nghĩa của từ annular có hình khuyên

  • annular là gì ?

  • Ý nghĩa của từ annular là gì ?
  • annular là gì trong toán học ?
  • annular dịch
  • annular dictionary
  • annular là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ annular trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ annular trong toán học
  • annular tiếng việt là gì ?
  • What is annular in english ?