anisotropic

anisotropic là gì? Ý nghĩa của từ anisotropic không đẳng hướng

  • anisotropic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ anisotropic là gì ?
  • anisotropic là gì trong toán học ?
  • anisotropic dịch
  • anisotropic dictionary
  • anisotropic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ anisotropic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ anisotropic trong toán học
  • anisotropic tiếng việt là gì ?
  • What is anisotropic in english ?