anholonomic

anholonomic là gì? Ý nghĩa của từ anholonomic không hôlônôm

  • anholonomic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ anholonomic là gì ?
  • anholonomic là gì trong toán học ?
  • anholonomic dịch
  • anholonomic dictionary
  • anholonomic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ anholonomic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ anholonomic trong toán học
  • anholonomic tiếng việt là gì ?
  • What is anholonomic in english ?