anharmonic

anharmonic là gì? Ý nghĩa của từ anharmonic phi điều hoà, kép

  • anharmonic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ anharmonic là gì ?
  • anharmonic là gì trong toán học ?
  • anharmonic dịch
  • anharmonic dictionary
  • anharmonic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ anharmonic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ anharmonic trong toán học
  • anharmonic tiếng việt là gì ?
  • What is anharmonic in english ?