ancestral

ancestral là gì? Ý nghĩa của từ ancestral di truyền

  • ancestral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ancestral là gì ?
  • ancestral là gì trong toán học ?
  • ancestral dịch
  • ancestral dictionary
  • ancestral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ancestral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ancestral trong toán học
  • ancestral tiếng việt là gì ?
  • What is ancestral in english ?