analogue

analogue là gì? Ý nghĩa của từ analogue sự tương tự, hệ mô hình hoá

  • analogue là gì ?

  • Ý nghĩa của từ analogue là gì ?
  • analogue là gì trong toán học ?
  • analogue dịch
  • analogue dictionary
  • analogue là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ analogue trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ analogue trong toán học
  • analogue tiếng việt là gì ?
  • What is analogue in english ?