amplify

amplify là gì? Ý nghĩa của từ amplify khuếch đại

  • amplify là gì ?

  • Ý nghĩa của từ amplify là gì ?
  • amplify là gì trong toán học ?
  • amplify dịch
  • amplify dictionary
  • amplify là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ amplify trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ amplify trong toán học
  • amplify tiếng việt là gì ?
  • What is amplify in english ?