adiabatic invariant

adiabatic invariant là gì? Ý nghĩa của từ adiabatic invariant bất biến đoạn nhiệt

  • adiabatic invariant là gì ?

  • Ý nghĩa của từ adiabatic invariant là gì ?
  • adiabatic invariant là gì trong toán học ?
  • adiabatic invariant dịch
  • adiabatic invariant dictionary
  • adiabatic invariant là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ adiabatic invariant trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ adiabatic invariant trong toán học
  • adiabatic invariant tiếng việt là gì ?
  • What is adiabatic invariant in english ?