adiabatic curve

adiabatic curve là gì? Ý nghĩa của từ adiabatic curve đường cong đoạn nhiệt

  • adiabatic curve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ adiabatic curve là gì ?
  • adiabatic curve là gì trong toán học ?
  • adiabatic curve dịch
  • adiabatic curve dictionary
  • adiabatic curve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ adiabatic curve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ adiabatic curve trong toán học
  • adiabatic curve tiếng việt là gì ?
  • What is adiabatic curve in english ?