acoustic dispersion

acoustic dispersion là gì? Ý nghĩa của từ acoustic dispersion âm tán

  • acoustic dispersion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ acoustic dispersion là gì ?
  • acoustic dispersion là gì trong toán học ?
  • acoustic dispersion dịch
  • acoustic dispersion dictionary
  • acoustic dispersion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ acoustic dispersion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ acoustic dispersion trong toán học
  • acoustic dispersion tiếng việt là gì ?
  • What is acoustic dispersion in english ?