abstract

abstract là gì? Ý nghĩa của từ abstract trừu tượng

  • abstract là gì ?

  • Ý nghĩa của từ abstract là gì ?
  • abstract là gì trong toán học ?
  • abstract dịch
  • abstract dictionary
  • abstract là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ abstract trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ abstract trong toán học
  • abstract tiếng việt là gì ?
  • What is abstract in english ?