a posteriori

a posteriori là gì? Ý nghĩa của từ a posteriori theo phép quy nạp

  • a posteriori là gì ?

  • Ý nghĩa của từ a posteriori là gì ?
  • a posteriori là gì trong toán học ?
  • a posteriori dịch
  • a posteriori dictionary
  • a posteriori là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ a posteriori trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ a posteriori trong toán học
  • a posteriori tiếng việt là gì ?
  • What is a posteriori in english ?