Gaussian integer

Gaussian integer là gì? Ý nghĩa của từ Gaussian integer số nguyên Gauxơ

  • Gaussian integer là gì ?

  • Ý nghĩa của từ Gaussian integer là gì ?
  • Gaussian integer là gì trong toán học ?
  • Gaussian integer dịch
  • Gaussian integer dictionary
  • Gaussian integer là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ Gaussian integer trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ Gaussian integer trong toán học
  • Gaussian integer tiếng việt là gì ?
  • What is Gaussian integer in english ?