Chú ý: ở phút 37, các em sửa lại hàm lượng giác nhận được là 1/(1-(sinx)^2)^2 . xin cám ơn.
Tóm tắt


B1. Quy về gốc chung
B2. Tách hàm riêng chỉ chứa sin hoặc cos
B3 Rút sin hoặc cos
B4. Đặt ẩn và quy đổi
B5. Thế ẩn đừa về hàm hửu tỉ