Giới thiệu bộ sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống lớp 6 (2021-2022)

Bộ sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống lớp 6 là bộ sách do Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo Nước Ta biên soạn và in ấn. Đây là một trong ba bộ sách giáo khoa lớp 6 được biên soạn theo chương trình Giáo dục đào tạo Phổ thông mới, được vận dụng dạy học cho học viên lớp 6 kể từ năm học 2021 – 2022 .
Nếu như sở, ngành hay trường học của bạn lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 6 mới này, hãy san sẻ ngay bài viết sau đây của THPT Sóc Trăng để khám phá về nội dung cũng như giá tiền của mỗi quyển nhé !

Bộ sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống lớp 6 bao gồm 11 môm học:

Bạn đang xem : Giới thiệu bộ sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống lớp 6 ( 2021 – 2022 )

 • Toán
 • Ngữ văn
 • Khoa học tự nhiên
 • Lịch sử và Địa lí
 • Công nghệ
 • Tin học
 • Giáo dục thể chất
 • Âm nhạc
 • Mĩ thuật
 • Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệm – kết nối
 • Tiếng Anh.

Với thông điệp “ Kết nối tri thức với đời sống ” thì bộ sách này sẽ giúp cho những em học viên hình thành kiến thức và kỹ năng, nhân cách và vận dụng vào thực tại của đời sống mình, những em sẽ dần thích nghi với đời sống hội nhập trong thế kỉ mới .

Bảng giá tiền bộ sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống lớp 6 năm học 2021 – 2022

STT Tên sách Giá bìa ( VNĐ )
1 Ngữ văn 6, tập 1 – Kết Nối 23,000
2 Ngữ văn 6, tập 2 – Kết Nối 20,000
3 Toán 6, tập 1 – Kết Nối 21,000
4 Toán 6, tập 2 – Kết Nối 20,000
5 Giáo dục đào tạo công dân 6 – Kết Nối 12,000
6 Lịch sử và Địa lí 6 – Kết Nối 32,000
7 Khoa học tự nhiên 6 – Kết Nối 32,000
8 Công nghệ 6 – Kết Nối 14,000
9 Tin học 6 – Kết Nối 13,000
10 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 6 – Kết Nối 20,000
11 Âm nhạc 6 – Kết Nối 13,000
12 Mĩ thuật 6 – Kết Nối 13,000
13 Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp 6 – Kết Nối 12,000
14 Bài tập Ngữ văn 6, tập 1 – Kết Nối 13,000
15 Bài tập Ngữ văn 6, tập 2 – Kết Nối 14,000
16 Bài tập Toán 6, tập 1 – Kết Nối 18,000
17 Bài tập Toán 6, tập 2 – Kết Nối 20,000
18 Bài tập Giáo dục đào tạo công dân 6 – Kết Nối 10,000
19 Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 – Phần Lịch sử – Kết Nối 13,000
20 Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 – Phần Địa lí – Kết Nối 14,000
21 Bài tập Khoa học tự nhiên 6 – Kết Nối

        19,000

22 Bài tập Công nghệ 6 – Kết Nối 10,000
23 Bài tập Tin học 6 – Kết Nối 15,000
24 Bài tập Âm nhạc 6 – Kết Nối 8,000
25 Bài tập HĐTN, hướng nghiệp 6 – Kết Nối 10,000
26 Bài tập Mĩ thuật 6 – Kết Nối 12,000
TỔNG CỘNG 421,000

Sau đây chúng tôi sẽ Review về nội dung từng quyển sách trong bộ sách giáo khoa lớp 6 : “ Kết nối tri thức với đời sống ”. Bạn san sẻ để tìm hiểu và khám phá thêm nhé !

1. Toán 6 – tập 1 

 • Tổng chủ biên: Hà Huy Khoái
 • Chủ biên: Nguyễn Huy Đoan
 • Tác giả: Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Nội dung Toán 6 – tập 1 được tích hợp liên môn, thân thiện với trong thực tiễn đời sống giúp học viên dễ học, dễ nhớ và hoàn toàn có thể tự học. Nội dung chương trình học viên sẽ được tìm hiểu và khám phá qua 5 chương sau đây :

 • Chương I: Tập hợp các số tự nhiên
 • Chương II: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên
 • Chương III: Số nguyên
 • Chương IV: Một số hình phẳng trong thực tiễn
 • Chương V: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Sau cùng của quyển sách Toán 6 – tập 1 học viên có thêm Hoạt động thực hành thực tế thưởng thức khá có ích

2. Toán 6 – tập 2


 • Tổng chủ biên: Hà Huy Khoái
 • Chủ biên: Nguyễn Huy Đoan
 • Tác giả: Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Tiếp tục với chương trình trong sách Toán 6 – tập 1, sách Toán 6 – tập 2 học viên sẽ được tìm hiểu và khám phá nội dung qua những chương sau :

 • Chương VI: Phân số
 • Chương VII: Số thập phân
 • Chương VIII: Những hình học cơ bản
 • Chương IX: Dữ liệu và xác suất thực ngiệm

Sau cùng của quyển sách Toán 6 – tập 2 học viên có thêm Hoạt động thực hành thực tế thưởng thức khá có ích .

3. Ngữ văn 6 – tập 1

 • Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Ngân Hoa
 • Tác giả: Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

Nội dung sách giáo khoa Ngữ văn 6 – tập 1, học viên sẽ được tìm hiểu và khám phá qua 5 bài học kinh nghiệm lớn :

 • Bài 1: Tôi và các bạn
 • Bài 2: Gõ cửa trái tim
 • Bài 3: Yêu thương và chia sẻ
 • Bài 4: Quê hương yêu dấu
 • Bài 5: Những nẻo đường xứ sở

Mỗi bài học kinh nghiệm lớn trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 – tập 1 lại được phong cách thiết kế theo những hoạt động giải trí đọc, viết, nói và nghe. Nội dung của những hoạt động giải trí được liên kết, tích hợp ngặt nghèo với nhau .
Các kiến thức và kỹ năng tiếng Việt và kỹ năng và kiến thức văn học được thiết lập dựa vào nhu yếu tăng trưởng năng lượng ngôn từ và năng lượng văn học trong mỗi bài học kinh nghiệm .

4. Ngữ văn 6 – tập 2

 • Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng
 • Chủ biên: Nguyễn ThỊ Ngân Hoa
 • Tác giả: Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng

Tiếp tục nội dung chương trình sách Ngữ văn 6 – tập 1, sách giáo khoa Ngữ văn 6 – tập 2 học viên cũng được tìm hiểu và khám phá qua 5 bài học kinh nghiệm lớn sau đây :

 • Bài 6: Chuyện kể về những người anh hùng
 • Bài 7: Thế giới cổ tích
 • Bài 8: Khác biệt và gần gũi
 • Bài 9: Trái Đất – ngôi nhà chung
 • Bài 10: Cuốn sách tôi yêu

Mỗi bài học kinh nghiệm lớn trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 – tập 2 lại được phong cách thiết kế theo những hoạt động giải trí đọc, viết, nói và nghe. Nội dung của những hoạt động giải trí được liên kết, tích hợp ngặt nghèo với nhau .
Các kỹ năng và kiến thức tiếng Việt và kiến thức và kỹ năng văn học được thiết lập dựa vào nhu yếu tăng trưởng năng lượng ngôn từ và năng lượng văn học trong mỗi bài học kinh nghiệm .

5. Lịch sử và Đại lí 6

 • Tổng Chủ biên: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ
 • Chủ biên: Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng
 • Tác giả: Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Hằng, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Phí Công Việc

Sách Lịch sử và Địa lí 6 được cấu trúc gồm 2 phân môn : phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí. Mỗi phân môn được cấu trúc theo cấu trúc thống nhất : chương, bài, mục. Mỗi chương có trang Mở đầu chương ra mắt khái quát nội dung cốt lõi với những hình ảnh có tính gợi mở, khuynh hướng nhận thức .

6. Khoa học tự nhiên 6

 • Tổng Chủ biên: Vũ Văn Hùng
 • Chủ biên: Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh
 • Tác giả: Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh

Các nội dung được lựa chọn trong Khoa học tự nhiên 6 thiết thực và thân thiện với đời sống. Học sinh được tò mò khoa học dựa trên những sự vật, hiện tượng kỳ lạ của đời sống để rồi vận dụng tri thức đã được học vào chính những trường hợp thực tiễn của đời sống, từ trong mái ấm gia đình, đến trường học và hội đồng .

7. Tin học 6


 • Tổng Chủ biên: Nguyễn Chí Công
 • Chủ biên: Hà Đặng Cao Tùng
 • Tác giả: Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Tin học 6 lấy thực tiễn đời sống làm vật liệu để kiến thiết xây dựng bài học kinh nghiệm và lấy bài học kinh nghiệm làm phương tiện đi lại để xử lý những yếu tố trong đời sống. Nội dung chương trình sách Tin học 6 có 6 chủ đề sau :

 • Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
 • Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet
 • Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
 • Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
 • Chủ đề 5: Ứng dụng tin học
 • Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

8. Tiếng Anh 6 

 • Tổng Chủ biên: Hoàng Văn Vân
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Chi
 • Tác giả: Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn

Tiếng Anh 6 có tập 1 và tập 2 có mạng lưới hệ thống 4 chủ điểm với 12 chủ đề tương thích với tư duy tâm lý lứa tuổi và thân mật với những hoạt động giải trí thường nhật của học viên lớp 6 .
Thông qua tiếng Anh, có những hiểu biết khái quát về quốc gia, con người, nền văn hóa truyền thống những vương quốc nói tiếng Anh và của những vương quốc khác trên quốc tế, đồng thời có hiểu biết, tự hào về những giá trị của nền văn hóa truyền thống dân tộc bản địa mình .

9. Công nghệ 6

 • Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
 • Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú

Sách giáo khoa Công nghệ 6 được biên soạn theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lượng của học viên, từ cách kết nối kỹ năng và kiến thức với thực tiễn đến cách tổ chức triển khai hoạt động học của những em học viên, …
Nội dung những bài học kinh nghiệm trong sách tạo thuận tiện cho học viên tự khám phá đề khám phá và vận dụng kiến thức và kỹ năng. Các hoạt động giải trí rèn luyện, thực hành thực tế, trình diễn, tranh luận, … ở trên lớp khuyến khích học viên tích cực, tự lực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo .

10. Giáo dục thể chất 6

Nội dung chương trình sách giáo khoa Giáo dục sức khỏe thể chất 6 được chia làm 3 phần cơ bản :

 • Phần một: Kiến thức chung
 • Phần hai: Vận động cơ bản
 • Phần ba: Thể thao tự chọn

11. Âm nhạc 6

Tác giả :

 • Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
 • Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú

Bài học trong sách có cấu trúc tân tiến, là sự tích hợp hòa giải của kênh HỌC LIỆU và kênh HOẠT ĐỘNG. Kênh Học liệu phản ánh nội dung của chủ đề bài học kinh nghiệm. Kênh Hoạt động bộc lộ khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của HS trong bài học kinh nghiệm và được bộc lộ trải qua những hộp công dụng .

12. Mĩ thuật 6

Tác giả :

 • Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên)
 • Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên)
 • Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ.

Sách có 8 chủ đề, mỗi chủ đề gồm 2 bài, được tổ chức triển khai theo 4 hoạt động giải trí : Quan sát – Thể hiện – Thảo luận – Vận dụng. Các mạch kỹ năng và kiến thức trong nghành nghề dịch vụ mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng và phần kiểm tra, nhìn nhận được phân chia hợp lý vào những bài học kinh nghiệm, có tính liên kết ngặt nghèo với khuynh hướng từ chủ đề .

13. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệm 6

Tác giả :

 • Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên)
 • Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
 • Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy.

Nội dung chương trình sách học viên được khám phá qua 9 chủ đề, triển khai trong 35 tuần học. Mỗi tuần gồm 3 mô hình hoạt động giải trí :

 • Sinh hoạt dưới cờ
 • Hoạt động giáo dục theo chủ đề
 • Sinh hoạt lớp

Vậy là chúng tôi đã giới thiệu đến quý bạn đọc đầy đủ, chi tiết về giá tiền cũng như nội dung từng quyển trong bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 6. Hai bộ sách giáo khoa mới của lớp 6 là bộ Cánh diều và bộ Chân trời sáng tạo cũng đã được chúng tôi Review rất cụ thể. Các bạn tìm hiểu thêm nhé !

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

Đánh giá bài viết