Giải Toán lớp 5 SGK tập 1 trang 21 gồm có đáp án và hướng dẫn giải cụ thể tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp những em học viên ôn tập những dạng bài tập có trong SGK. Sau đây mời những em cùng tìm hiểu thêm giải thuật cụ thể

Giải Toán lớp 5 trang 21

Giải bài 1 trang 21 SGK Toán lớp 5 tập 1

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở ?

Phương pháp giải

– Tìm số tiền của người đó có = 3000 đồng x 25 .
– Tìm số quyển vở loại 1500 đồng một quyển = số tiền của người đó : 1500 .

Đáp án và hướng dẫn giải

Số tiền của người đó là :
3000 × 25 = 75 000 ( đồng )
Số vở loại 1500 đồng mua được là :
75 000 : 1500 = 50 ( quyển )

Đáp số: 50 quyển.

Giải bài 2 SGK Toán lớp 5 tập 1 trang 21

Một mái ấm gia đình gồm 3 người ( bố, mẹ và một con ). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu mái ấm gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của mái ấm gia đình không đổi khác thì
trung bình thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải

– Tìm tổng thu nhập của mái ấm gia đình đó .
– Tìm thu nhập của mỗi người sau khi mái ấm gia đình đó có thêm một con .
– Tính trung bình thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu ta lấy trung bình thu nhập khởi đầu trừ đi trung bình thu nhập sau khi có thêm một con .

Đáp án và hướng dẫn giải

Thu nhập mỗi tháng của mái ấm gia đình đó là :
800 000 × 3 = 2 400 000 ( đồng )
Nếu có thêm một con nữa thì trung bình thu nhập của mỗi người sẽ là :
2 400 000 : ( 3 + 1 ) = 600 000 ( đồng )
Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi :
800 000 – 600 000 = 200 000 ( đồng )

Đáp số: 200 00 đồng.

Giải bài 3 SGK trang 21 Toán lớp 5 tập 1

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m nương. Người ta bổ trợ thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ? ( Mức đào của mỗi người như nhau ) .

Phương pháp giải

– Tính số người lúc sau : 10 + 20 = 30 người .
– Giải bài toán 30 người đào trong một ngày được bao nhiêu mét mương theo chiêu thức tìm tỉ số .

Đáp án và hướng dẫn giải

Trong một ngày 20 người đào được :
( 35 × 20 ) : 10 = 70 ( m )
Trong một ngày cả đội đó đào được :
35 + 70 = 105 ( m )

Đáp số: 105m mương.

Giải bài 4 Toán lớp 5 trang 21 SGK tập 1

Một xe tải chỉ hoàn toàn có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao ?

Phương pháp giải

– Tìm tổng số gạo xe đó chở được .
– Tính số bao gạo loại 75 kg xe chở được = tổng số gạo xe đó chở được : 75 .

Đáp án và hướng dẫn giải

Tóm tắt
50 kg : 300 bao
75 kg : .. bao ?

Giải

Số ki-lô-gam gạo là :
50 × 300 = 15 000 ( kg )

Số bao loại 75 kg là:

15 000 : 75 = 200 ( bao )

Đáp số: 200 bao.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 SGK tập 1 trang 21: Luyện tập file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Đánh giá bài viết