• Năm Xuất Bản :2015

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP CHO CÁC NHÀ KINH TẾ – PHẦN II: GIẢI TÍCH TOÁN HỌC

  ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  Trong Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, các nội dung toán học được trình bày bằng ngôn ngữ dành riêng cho sinh viên của các trường thuộc khối kinh tế. Đan xen với các nội dung toán học, chúng tôi đưa vào một số khái niệm cơ bản của Kinh tế học, trên cơ sở đó lần lượt giới thiệu các mô hình sử dụng toán học trong phân tích kinh tế.

  Giáo trình này không khai thác sâu những yếu tố toán học mà chỉ đề cập ở mức độ ship hàng cho một công cụ nghiên cứu và điều tra kinh tế tài chính. Các khái niệm toán học trừu tượng được diễn đạt bằng ngôn từ diễn đạt, giúp bạn đọc nắm được thực ra của yếu tố. Đa số những định lý được phát biểu không có chứng tỏ mà chỉ hướng dẫn cách sử dụng. Mặc dù vậy, đặc thù mạng lưới hệ thống và tính ngặt nghèo của logic suy luận vẫn được tôn trọng. Cần nói thêm rằng những nội dung kinh tế tài chính được đưa vào là nhằm mục đích mục tiêu minh họa, giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng công cụ toán học trong nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính. Đây là cuốn sách toán học ship hàng cho những nhà kinh tế tài chính chứ không phải là tài liệu thông dụng kiến thức và kỹ năng kinh tế tài chính .

  MỤC LỤCCHƯƠNG 1 : HÀM SỐ VÀ GIỚI HẠN1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ1.1 Biến số1.2 Quan hệ hàm số1.3 Đồ thị của hàm số1.4 Khái niệm hàm ngược1.5 Một số đặc trưng hàm số1.6 Các hàm số cơ bản và những phép toán sơ cấp so với hàm số1.7 Các quy mô hàm số trong nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chínhBài tập2. DÃY SỐ VÀ GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ2.1 Dãy số2.2 Giới hạn của dãy số2.3 Đại lượng vô cùng bé2.4 Các định lý cơ bản về số lượng giới hạn2.5 Cấp số nhân : Các hệ thức cơ bản và ứng dụng trong nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chínhBài tập3. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ3.1 Khái niệm số lượng giới hạn của hàm số3.2 Giới hạn của những hàm số sơ cấp cơ bản3.3 Các định lý cơ bản về số lượng giới hạn3.4 Hai số lượng giới hạn cơ bản dạng vô định3.5 Vô cùng bé và vô cùng lớn4. HÀM SỐ LIÊN TỤC4.1 Khái niệm hàm số liên tục4.2 Các phép toán sơ cấp so với những hàm số liên tục4.3 Các đặc thù cơ bản của hàm số liên tục trên một khoảng chừng

    Bài tập

  CHƯƠNG 2 : ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN1. ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ2. VI PHÂN CỦA HÀM SỐ3. CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN VỀ HÀM SỐ KHẢ VI4. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CẤP CAO. CÔNG THỨC TAYLOR5. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG TOÁN HỌC6. SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾCHƯƠNG 3 : HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN2. GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC3. ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ VI PHÂN4. HÀM THUẦN NHẤT5. HÀM ẨNCHƯƠNG 4 : CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN1. CỰC TRỊ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC2. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC3. CÁC BÀI TOÁN VỀ SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG4. CÁC BÀI TOÁN VỀ SỰ LỰA CHỌN CỦA NHÀ SẢN XUẤTCHƯƠNG 5 : PHÉP TOÁN TÍCH PHÂN1. NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BÂT ĐỊNH2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN3. MỘT SỐ DẠNG TÍCH PHÂN CƠ BẢN4. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH5. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG KINH TẾ HỌCCHƯƠNG 6 : PHƯỜNG TRÌNH VI PHÂN1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP 13. MỘT SỐ LOẠI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN TÍNH CẤP 1 CÓ THỂ GIẢI ĐƯỢC4. PHÂN TÍCH ĐỘNG TRONG KINH TẾ : MỘT SỐ MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2 .CHƯƠNG 7 : PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN1. KHÁI NIỆM SAI PHÂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN

  2. PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN CẤP MỘT

  3. PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP HAIĐÁP SỐ CÁC BÀI TẬPTÀI LIỆU THAM KHẢOGiáo Trình Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế - Phần II: Giải Tích Toán HọcGiáo Trình Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế - Phần II: Giải Tích Toán HọcGiáo Trình Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế - Phần II: Giải Tích Toán HọcGiáo Trình Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế - Phần II: Giải Tích Toán HọcGiáo Trình Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế - Phần II: Giải Tích Toán Học

 • Đánh giá bài viết