Để giải những dạng toán tính Phần Trăm, diện tích quy hoạnh, thể tích hình lập phương những em cần nắm vững kiến thức và kỹ năng tương quan, công thức tính thể tích, diện tích quy hoạnh hình lập phương từ đó xu thế giải pháp giải tương thích. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể cách giải bài tập toán lớp 5 trang 39, mời những em tìm hiểu thêm :
Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 45 ( Tập 2 ) cụ thể nhất
Giải Vở bài tập toán lớp 5 trang 8 ( Tập 2 ) vừa đủ nhất

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Bài 93 (Tập 2) đầy đủ nhất

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 39

Bài 1 trang 39 VBT Toán 5 Tập 2:

Bạn Dung tính nhẩm 15 % của 120 như sau :
10 % của 120 là 12
5 % của 120 là 6
Vậy : 15 % của 120 là 18
a. Theo cách tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35 % của 80 :
… … … … % của 80 là … … … …
… … … … % của 80 là … … … …
… … … … % của 80 là … … … …
… … … … % của 80 là … … … …
… … … … % của 80 là … … … …
b. Nêu cách tính tựa như như trên để tìm 22,5 % của 240 :
… … … … % của 240 là … … … …
… … … … % của 240 là … … … …
… … … … % của 240 là … … … …
… … … … % của 240 là … … … …
… … … … % của 240 là … … … …

Lời giải:

a. Theo cách tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35 % của 80 :
10 % của 80 là 8
20 % của 80 là 16
30 % của 80 là 24
5 % của 80 là 4
35 % của 80 là 28
b. Nêu cách tính tựa như như trên để tìm 22,5 % của 240 :
10 % của 240 là 24
20 % của 240 là 48
2 % của 240 là 4,8
0,5 % của 240 là 1,2
22,5 % của 240 là 54

Bài 2 trang 39 VBT Toán 5 Tập 2:

Thể tích của hình lập phương bé bằng 125 cm3 và bằng 5/8 thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi :
a ) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu Phần Trăm thể tích của hình lập phương bé ?
b ) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối ?

Lời giải:

Tỉ số Tỷ Lệ thể tích hình lập phương lớn so với thể tích hình lập phương bé :
8/5 × 100 % = 160 %
85 × 100 % = 160 %
Thể tích của hình lập phương lớn :
125 ⨯ 160 % = 20000 ( cm3 )
Đáp số : a. 160 % ; b. 20000 cm3

Bài 3 trang 40 VBT Toán 5 Tập 2:

Bạn Hoa xếp những hình lập phương nhỏ có cạnh 1 cm thành hình bên. Hỏi :

giải vở bài tập toán 5 trang 39

a. Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?
b. Nếu sơn những mặt ngoài của hình bên thì diện tích quy hoạnh cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Lời giải:

a. Nhìn hình ta thấy có 20 hình lập phương nhỏ .
b. Để sơn những mặt ngoài của hình trên thì ta cần sơn 12 mặt lớn và 4 mặt nhỏ .
Diện tích của 12 mặt lớn là :
2 ⨯ 2 ⨯ 12 = 48 ( cm2 )
Diện tích của 4 mặt nhỏ cũng là diện tích quy hoạnh 2 mặt lớn :
2 ⨯ 4 = 8 ( cm2 )
Diện tích cần sơn là :
48 + 8 = 56 ( cm2 )

Bài 4 trang 41 VBT Toán 5 Tập 2:

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Biết Hình giải vở bài tập toán lớp 5 trang 39 có thể tích là 1cm3. Thể tích của hình dưới đây là :

hình giải vở bài tập toán 5 trang 39

A. 27 cm3
B. 21 cm3
C. 18 cm3
D. 15 cm3

Lời giải:

Hình lập phương bên được ghép bởi :
3 ⨯ 3 ⨯ 2 = 18 hình
Thể tích hình bên là :
18 ⨯ 1 = 18 cm3

Vậy chọn đáp án C.

File tải miễn phí hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 39 bản đầy đủ

Chúc những em ôn luyện hiệu suất cao !

Đánh giá bài viết