Dạng toán: Tích phân hữu tỉ – Khử mẫu số
Có 4 bước giải


b1. Xét bậc của đa thức tử số và mẫu số
b2. Tách mẫu số thành tích các đa thức bậc 1, hay bậc 2
b3. Đồng nhất các hệ số
b4. Thế và giải các tích phân nhỏ


Chú ý: ở phút thứ 32; Đa thức các em là 2.x^2 + x +1. Các em sửa lại dùm nhé. Xin cám ơn.Đánh giá bài viết