Ứng dụng khảo sát hàm số khá đa dạng. Chúng ta dùng khảo sát hàm số để tìm cực trị, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, biện luận các phương trình , đặc biệt hiểu quả với các phương trình chứa căn thức. Sau đây là một số ví dụ, các em tham khảo

Từ Khóa Tìm Kiếm

Một trường trung học tiên phong trong Birmingham là mở một trường tiểu học giới hạn đồ thị mới 3,5 triệu £ trong một nỗ lực để giải quyết tình trạng thiếu nơi trong thành phố. Công việc đang được tiến hành để tạo ra một trường tiểu học cho 420 học sinh trong độ tuổi từ bốn đến 11 tại Bournville trường, được điều hành bởi Fairfax Multi-Học viện Trust. Nhà trường sẽ mở cửa cho học sinh đầu liên tục tiên của mình vào tháng Chín sát hàm số năm 2016, khảo sát với những nơi trong 60 lễ tân, 30 năm 1 và thị 30 năm 3 học sinh. Các trường nhập hai hình thức sẽ tiếp tục mở bậc 3 rộng cho đến khi nó đạt đến công suất đến số liên tục năm 2021, khi đồ thị hàm nó sẽ vẽ đồ thị hàm số cung cấp 420 điểm đối với học sinh trên khắp năm tiếp vẽ đồ thị thị hàm số nhận 1, số 2, 3, 4, 5 và 6. Bốn lớp học hiện bị bỏ hoang tại Bournville Trường hiện đang được chuyển đổi và sẽ vẽ được tân trang lại giới hạn hàm số trong thời gian cho học sinh bắt giới hạn hàm đầu vào tháng Chín. Trong khi đó, Hội đồng thành phố Birmingham đã phê duyệt giấy phép quy hoạch để xây dựng một cơ sở một tầng mà khảo sát hàm số sẽ nhà hàm số thêm bốn phòng học. Công việc sẽ bắt đầu vào tháng vào việc phát triển các hàm bậc 3 tòa hàm số liên tục nhà mới, dự kiến ​​hoàn khao sat ham so thành vào tháng Tám năm 2017. Sự phát triển, được tài trợ bởi Cơ quan địa phương, sẽ có nghĩa Bournville Trường sẽ trở thành một ngôi trường liên toàn thông qua, phục vụ cho học sinh trong độ tuổi từ bốn đến 16. Các trường tiểu học mới sẽ tạo ra lên hàm đến 20 công việc, với Kevin Mee được bổ nhiệm làm Trưởng Tiểu học. Ông Mee hiện là hiệu tục trưởng tại Trường Tiểu học Công giáo St Joseph giới ở khảo Darlaston, được đánh giá “tốt” bởi cơ quan giám khảo sát hàm số bậc 3 đồ thị hàm số sát giáo dục Ofsted. Trưởng Học viện Nicola Gould Bournville Trường cho hàm số biết: “Đây là một thời gian vô cùng thú sát vị cho các trường học như hàm liên tục chúng tôi mở rộng để trở thành một ngôi trường toàn thông qua. “Một phần của đặc tính của chúng tôi là tạo ra một trường học trong đó học sinh hạn có thể khám phá sáng cá nhân khảo sát hàm của đồ họ.

Đánh giá bài viết